NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Terugkoop eigen aandelen is een heilloze strategie

  • 11/30/2014

  Boven.png

  30-11-2014 Editie 47

   

   Terugkoop eigen aandelen is een heilloze strategie

  beer.jpg

  Als er niets bijzonders gebeurt, zullen veel aandelenbeurzen dit jaar opnieuw op recordhoogte afsluiten. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen. Wat betekent dat voor u als belegger. Wat levert het u op als aandeelhouder. Wie of wat gaat uiteindelijk uw aandeel opkopen? Is het niet eigenaardig, dat zeker beurzen in de VS alle records slaan, terwijl daar vanuit het perspectief van de brede economie amper reden voor is.

  Nu we nagenoeg aan het einde van het cijferregen over het derde kwartaal hebben bereikt, heeft Thomson Reuters enkele cijfers op rij gezet. De winst van de bedrijven in de S&P 500 is met gemiddeld 10,2% gestegen, terwijl de omzet met 4% is omhoog gegaan. De Stoxx 600 Europe heeft de winst met 11% zien stijgen, terwijl de omzetgroei nagenoeg stagneerde. Dat betekent dat in Europa de winst een afgeleide is van het snijden in de kosten. Veel bedrijven slaagden er bovendien in de marktverwachtingen te overtreffen en dat verklaart de koetsstijging in de afgelopen weken. Beleggers lijken al weer vergeten, dat ze in september en oktober bang waren, dat de winstgroei tegen zou gaan vallen. Daardoor gingen de verwachtingen omlaag en dan is het weer een stuk gemakkelijker om die te overtreffen.

  De cijfers over het derde kwartaal zij echter verleden tijd en beleggers luisteren daarom altijd naar de verwachtingen die bedrijven uitspreken. De dag van morgen bepaalt derhalve de prijs die een belegger vandaag betaalt voor een aandeel. Maar bedrijven hebben zich op zijn best gematigd uitgelaten over de nabije toekomst. Dat heeft consequenties. Terwijl de gepresenteerde cijfers een hoge waardering voor aandelen rechtvaardigt, doen de verwachtingen dat allerminst.

   S&P.png

  Wat moet de belegger. Moet hij verkopen? Kopen? Goldman Sachs komt met het antwoord. In 2014 zullen de zogeheten corporates in de VS voor een bedrag van maar liefst $ 450 miljard aan eigen aandelen terugkopen. Daarmee spenderen ze een keer zoveel aan het kopen van aandelen dan aandelenfondsen en etf’s samen. Alleen al in het derde kwartaal kochten bedrijven voor een bedrag van $ 155 miljard eigen aandelen in. Over de afgelopen vier kwartalen kwam het bedrag uit op een totaal van $ 560 miljard. Daarmee zijn vooral deze corporates verantwoordelijk voorde aanhoudende stijging van de aandelenkoersen.

   In de praktijk blijkt ook nog, dat bedrijven die de meeste aandelen terugkopen, de mooiste koersontwikkeling laten zien. Gerekend vanaf maart 2009 heeft de Powershare Buyback Achievers ETF beleggers een rendement opgeleverd van maar liefst 273%. Dat is veel meer dan de 203% van de S&P500.  Het loont dus voor bedrijven om op grote schaal eigen aandelen in te kopen. Of toch niet? Het ziet er naar uit, dat de markt erop gaat rekenen, dat bepaalde bedrijven voortdurend terugkopen. Dat is in de prijs ingecalculeerd. Dat betekent echter niet, dat bedrijven kunnen stoppen nu het rendement terugloopt. Ze moeten op straffe van vergelding door de markt blijven terugkopen. 

  dollars.jpg

  Daar zit nog een ander vervelend aspect aan vast. Bedrijven moeten kopen, terwijl waarderingen alleen maar hoger worden en aandelen alleen maar duurder. Bedrijven gaan nu hun opgespaarde kasmiddelen gebruiken voor een product dat eigenlijk te duur is. En dus is er volgens JP Morgan Asset Management een situatie gegroeid, dat bedrijven 80% à 90% van hun winsten terug geven aan aandeelhouders. Zolang ze winst maken profiteren aandeelhouders en aandelenbeurzen. Dat verklaart de huidige records. Maar wat gebeurt er als de winstgroei gaat tegenvallen. Er is voldoende reden om erg bezorgd te zijn, als bedrijven hun rol niet meer kunnen spelen. Een vraag van een geheel ander kaliber is of deze zucht tot terugkoop wel zo goed is voor de economie in den brede zin van het woord. Grootschalige terugkoop betekent immers automatisch, dat er minder overblijft voor investeringen.

   

  Cor Wijtvliet

   

   BELANGRIJK

   

  - Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
  - Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
  - U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
  - Ontvangt u het Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onder.png


   

  TWEETS