NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Bankiers worden rijk van de misère bij General Electric

  • 10/10/2018

  Bankiers worden rijk van de misère bij General Electric

  GE 0.0.jpg

  Nog geen jaar na zijn aanstelling moet Ceo John Flannery alweer het veld ruimen. De oorzaak voor zijn snelle ontslag moet niet gezocht worden in zijn gehanteerde strategie. Die bestaat er in essentie uit dat GE feitelijk nog maar twee belangrijke divisies kent en wel Aviation en Power Industry. De winstgevende Healthcare Division gaat de deur uit, evenals het belang van 62,5% dat GE heeft in Baker Hughes, toeleverancier aan de olie- en gasindustrie. De nieuwe sterke man Larry Culp heeft al bij zijn aantreden aangekondigd vast te houden aan de plannen van zijn voorganger.

  De belangrijkste reden voor het snelle ontslag van John Flannery was zijn onvermogen om fors in de kosten te snijden. In 2018 moet er voor een bedrag van $ 2 miljard aan kosten weggesneden worden. Dat is amper 5% van de totale kostenpost van $ 44 miljard in 2017. De kosten dalen dan amper, maar de marges doen dat wel.

  De problemen op de wat langere termijn rusten bij de Power Division. Daar dalen de winsten nog steeds. Gasturbines krijgen steeds meer concurrentie van renewables als wind en zon. Dat betekent dat de concurrentie steeds meer toeneemt, terwijl de markt voor elektriciteit in de ontwikkelde landen amper groeit. GE heeft niet alleen last van de concurrentie van renewables, maar ook nog eens van traditionele concurrenten als Mitsubishi en Hitachi waar het marktaandeel aan verliest.

  Flannery is niet in staat gebleken ook maar een begin van herstel te bewerkstelligen. Sterker nog, het lijkt erop dat zaken bij de Power Division nog steeds verslechteren. John Flannery moest zeer recent de Raad van Commissarissen melden dat GE een afschrijving van $ 23 miljard moest nemen op juist de Power Division. De afschrijving is vooral het gevolg van de zeer dure en zeer ongelukkige overname van het Franse Alstom in 2015. Ook zouden de kasstromen achterblijven bij eerdere voorspellingen, evenals de winst per aandeel. Het was de laatste druppel.

  Nu treedt Larry Culp aan. Die heeft een naam te verliezen als het gaat om een bedrijf de weg omhoog te laten weten. In 13 jaar tijd heeft hij het bedrijf Danaher omgetoverd van een achterblijver naar een geduchte industriële concurrent. Culp heeft de naam de blik op de lange termijn gericht te houden, maar tegelijkertijd het hier en nu niet te veronachtzamen.

  In het geval van GE zal dit waarschijnlijk betekenen dat hij zal doen wat Flannery heeft nagelaten. Hij zal wel hard in de kosten gaan snijden. Als outsider heeft hij geen last van interne belangenverstrengelingen. Juist daarom steeg de koers met meer dan 10% na het bekend worden van zijn aantreden.

  GE 0.2.png

  Zijn nu alle problemen voorbij? Dat gaat veel te ver! De problemen bij GE zijn en blijven groot. Culp heeft echter juist daarom het juiste trackrecord. Hij wist niet alleen de winstgevendheid bij Danaher te herstellen, maar maakte ook de juiste strategische keuzes als het gaat om het kiezen van nieuwe en aantrekkelijke groeimarkten. Van hem wordt in eerste instantie meer snelheid en kordaatheid verwacht bij het uitvoeren van de plannen om GE op te breken. Maar evenals Flannery weet ook Culp zich geconfronteerd met een negatieve erfenis uit het verleden. Er spelen problemen rondom verzekeringen die alweer dateren uit 2006 en er loopt een onderzoek naar de hypotheekverstrekking in de jaren voor 2008. Een nieuw extra probleem dienst zich aan. Bij de aankondiging van de afschrijving van $ 23 miljard hoorde ook de mededeling dat de operationele kasstromen minder hoog zouden uitvallen dan eerder aangekondigd. Bij de buitenwacht heeft dit de vrees doen postvatten, dat de pensioenuitkering weer verlaagd kan worden of misschien zelfs geschrapt. Om het allemaal nog erger te maken verlaagde S&P Global Ratings de kredietwaardigheid van GE naar BBB+, dat is amper nog boven de status van junkbond schuld. En dan te bedenken dat amper 10 jaar geleden GE nog een kredietstatus van AAA genoot!

  GE 1.3.png

  General Electric is diep gevallen en dus wordt de behoefte om schuldigen aan te wijzen groter. Jack Welch, de voormalige topmanager, is definitief van zijn sokkel gevallen. Vriend en vijand zijn het erover eens dat de basis voor de huidige problemen gelegd zijn door Jack Welch en zijn megalomane acquisitiebeleid. Maar ook wordt met meer dan een schuin oog gekeken naar de bankiers die al die acquisities begeleid hebben. Dat advieswerk heeft hen bepaald geen windeieren gelegd. De afgelopen 2 decennia incasseerden JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of Amerika zeker $ 1,8 miljard aan adviesinkomsten en nog eens $ 3 miljard voor het plaatsen van obligaties. Recentelijk voegde zich daar nog de boetiek Centerview bij, die samen met Morgan Stanley in 2016 General Electric adviseerde, bij het samenvoegen van de eigen Olie en Gasdivisie met Baker Hughes. Aan dat samenvoegen hing een prijskaartje van $ 32 miljard. De nieuwe eenheid zou voor brede kasstromen moeten gaan zorgen, maar zover is het nooit gekomen. General Electric heeft nu vergevorderde plannen die eenheid op afstand te zetten. Genoemde partijen adviseerden General Electric ook om de Power Divisie van het Franse Alstom over te nemen voor $ 10,7 miljard. Het positief advies was gebaseerd op de veronderstelling dat elektriciteitsbedrijven voor de opwekking van elektriciteit nog heel lang zouden gebruik maken van kolen en gas. Ze hebben zich volledig verkeken op de snelle opmars van renewable energy, waardoor de winstgevendheid van de Power Division in elkaar zakte.

  GE 1.2.png

  General Electric kan echter maar moeilijk afscheid nemen van zijn adviseurs. De balans van GE is in het ongerede geraakt en het bedrijf heeft nu deze adviseurs nodig om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkt. Zoals gezegd, heeft S&P Global Ratings de kredietwaardigheid van GE verlaagd en dat kost het bedrijf extra geld als het een lening wil plaatsen. Een hoofdschuldige is niet echt aan te wijzen, wel kun je spreken van een collectief falen. Het gaat om het ruïneuze samenspel van verblinde ceo ’s, leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen die louter fungeerden als cheerleaders en adviseurs die bereid waren tot alles om zo ook de volgende deal binnen te slepen. Het is aan Larry Culp om de gevolgen van dit decennia durend collectief falen in een vloek en een zucht weg te poetsen! Begin er maar aan! 


   

  TWEETS