NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Beste belegger, de volgende financiële crisis loert al om de hoek

  • 10/2/2017

  Boven.png

  01-10-2017, Jaargang 4, Editie 37

  Beste belegger, de volgende financiële crisis loert al om de hoek

  Crisis.jpg

  Si vis pacem, para bellum, wie vrede wil, doet er goed aan zich voor te bereiden op oorlog. Dat was een gulden stelregel bij de oude Romeinen. Het getuigt van een hoog realiteitsgehalte. Beleggers zouden zich deze stelregel maar beter eigen maken, als we een recent rapport van de Deutsche Bank mogen geloven.

  In the Next Financial Crisis laat een onderzoeksteam zien dat de kans op regelmatig terugkerende financiële crises in onze tijd steeds meer is toegenomen. Ter verklaring wijzen de onderzoekers op het einde van Bretton Woods in augustus 1971. Toen sneed president Nixon de band door tussen de dollar en de prijs van goud. Tussen 1900 en 1971 had goud jaarlijks ongeveer 1,5% aan waarde ingeboet. Na het einde van Bretton Woods bedroeg het rendement 3,7% tegen meer dan 6% voor bijvoorbeeld Amerikaanse effecten.

   

   Crisis1.png

  Het doorsnijden van de band met goud en de introductie van het zogeheten fiat geld, valuta’s gegarandeerd door overheden, heeft als gevolg een opbouw van een ongekend grote schuldenberg. De opstellers schatten dat sinds het uitbreken van de crisis de stimuleringsmaatregelen een waarde hebben van $ 34 biljoen. De auteurs tellen dan het extra gedrukte geld op bij de groei van de overheidstekorten. Het wegvallen van de dwangbuis van het goud gaf overheden de kans geld ongelimiteerd bij te drukken in tijden van crisis. Ze hebben die kans met beide handen aangegrepen.

  Crisis 2.png

  In een systeem, dat steeds gevoeliger is geworden voor crises zoals uit bovenstaande figuur spreekt, is de kans op een nieuwe crisis zeer groot. Volgens het rapport zijn mogelijke oorzaken met kans op een nieuw ongeval toch wel heel erg groot. Er kan een recessie optreden, waartegen overheden zich niet meer kunnen wapenen. Dat zou noodlottig zijn voor de prijs van assets. Centrale banken gaan hun opgeblazen balansen afslanken om zo de effecten van de extreme stimulering af te bouwen. Dat zou de rente omhoog kunnen jagen en uitmonden in een inzakken van het systeem. Het is mogelijk dat een periode van deflatie aanbreekt met als gevolg nog meer stimulering en negatieve rente. De bancaire sector zou er onder kunnen bezwijken. De prijs voor assets kan te ver doorschieten, waardoor uiteindelijk hoogtevrees ontstaat. Aandelen en obligaties tuimelen.

  Deutsche Bank wijst , niet ten overvloede, op de landenrisico’s. Een land als Italië gaat gebukt onder een immense schuldenlast, een wankele financiële sector en met onvoorspelbare verkiezingen op komst. Ook China kan voor de nodige onrust zorgen. Er is een zeer grote financiële onbalans met het Westen en de aanhoudende schuldengroei lijkt langzamerhand onhoudbaar. Een land als Japan worstelt al decennia met een zeer trage economische ontwikkeling. Het kan zomaar, dat de enorm opgeblazen balans van de Bank van Japan hier een ontwrichtende rol kan spelen. Last, but not least, wijst het rapport op de risico’s verbonden aan de naderende Brexit. Die kan de doodsklap betekenen voor het Europese financiële bestel, maar ook voor de Europese defensie.

  Crisis 3.png

  Wat moet de belegger aan met al deze mogelijke scenario’s? De opstellers van het rapport weten het zelf eigenlijk ook niet. Er kan zoveel op zoveel terreinen misgaan, dat het onmogelijk is om te bepalen wat er precies staat te gebeuren. Wel lijkt het onmogelijk dat de huidige status quo eindeloos kan voortduren. Er staat iets te gebeuren! Of die status quo morgen ten einde loopt of volgend decennium, niemand die het weet. Dat ontslaat overigens niemand van de verplichting er over na te denken en mogelijke stappen goed onderbouwd te ondernemen. Het zou zeer onverstandig zijn om allemaal tegelijk uit risicovolle assets te stappen. Alleen nog maar in cash gaan is misschien net zo onverstandig als om alleen nog maar in aandelen te gaan. Naar mate het risicospectrum breder wordt is het misschien niet onverstandig om de portefeuille goed te diversifiëren. Kiezen voor goud en edele metalen lijkt niet onverstandig, maar in tijden van deflatie heb je er weinig aan. Dat heeft de geschiedenis geleerd.

  De beste oplossing is misschien toch om veel cash aan te houden. Dat is natuurlijk niet ideaal, maar het geeft keuzevrijheid. Het stelt de belegger in staat om snel een alternatief te kiezen als de crisis zich eenmaal heeft aangediend. Si vis pacem, para bellum!

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

   - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onder.png

   

   


   

  TWEETS