NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  China spreekt steeds nadrukkelijker een woordje mee

  • 4/27/2018

  China spreekt steeds nadrukkelijker een woordje mee

  China.jpg

  Ieder weldenkend mens maakt zich er zorgen over. Als de tarievenoorlog tussen de VS en China maar niet uit de hand loopt. Een goed functionerende wereldhandel is van groot belang voor de economie, maar misschien zijn kapitaalsstromen nog wel van groter belang.

  Hoe komen die grensoverschrijdende kapitaalsstromen eigenlijk op gang? Voor een gedeelte is dat het gevolg van overheidsbeleid, maar deels ook van de reactie van beleggers op periodes van economische versnelling. Geven beleidsmatige factoren vaak een push, dan is er in het geval van de economische factoren vaak sprake van een pull. Welbeschouwd is er op de wereldmarkt sprake van een samenspel van push- en pullfactoren, maar het is vooral China dat zaken beweegt en in beweging houdt. Ongeveer een vijfde van alle liquiditeitsbewegingen in de Opkomende Markten en ongeveer eenzelfde percentage van alle kapitaalsstromen de Opkomende Markten in hebben dezelfde bron en dat is China. Tot voor kort was het de VS die de belangrijkste externe speler was in de Opkomende Markten, maar dat is niet langer zo.

  China domineert de wereldwijde markt voor commodities en de exportmarkten. En passant is ook het financieel belang van het land gegroeid. Het land beschikt over besparingen kredieten ter waarde van $ 35 biljoen. Daarmee overtreft het de VS ruimschoots en herbergt het land ongeveer 27% van de wereldwijde liquiditeiten. Minder dan 10 jaar geleden was dat nog slechts 12%. Daarenboven is de centrale bank van China, de PBoC, de bank met de grootste balans met een totaal van bijna $ 5 biljoen. Dat is ongeveer 20% groter dan de balans van de Fed.

  Het zou onnozel zijn om het belang van de VS voor de Opkomende Markten te bagatelliseren, maar het belang van China neemt veel sneller toe. De internationale kapitaalsstromen die de Opkomende Markten ingaan en weer verlaten correleren sterk met de Chinese liquiditeitscyclus en het handelen van de PBoC.

   

   China 1.jpg

  Zoals het er nu naar uitziet, gaan niet alleen de Fed maar ook de BoE en de ECB in de komende maanden hun monetair beleid verkrappen. De PBoC ziet daar vooralsnog niet het nut van in. Dat heeft zeker gevolgen voor Europa, maar nog meer voor de Opkomende Markten. Dat is voldoende reden om meer aandacht aan het doen en laten van de PBoC te besteden. Dat is misschien meer nog noodzakelijk, omdat China van groot belang is voor de Amerikaanse economie en zijn financiële markten. Denk maar eens aan de bewegingen van de dollar. Schattingen gaan ervan uit dat er in de periode 2013 – 2016 ongeveer $ 3 biljoen de VS binnen stroomde. Een substantieel deel daarvan was vluchtkapitaal uit China. Die stroom was in beweging gezet door het anti-corruptie beleid van president Xi Jinping. Er stroomde ook heel veel kapitaal vanuit Europa naar de VS in reactie op het besluit van de ECB om royaal te gaan stimuleren. Er zijn schattingen dat pakweg 50 cent van elke euro die Draghi bijdrukte omgezet werd en dollars.

  Maar zoals zo vaak, speculatieve stromen bewegen heen en weer. Dat gebeurt nu onder invloed van verbeterende economische omstandigheden. Daardoor wordt de euro duurder en moeten Opkomende Markten alle mogelijke moeite doen om hun valuta’s niet te sterk in waarde te laten stijgen. De huidige situatie doet steeds meer denken aan die van 1987. Toe dreigde Duitsland de rente te gaan verhogen. Nu zou China zomaar de Duitse rol van toen kunnen overnemen. Een besluit in die richting is bepalend voor het tempo van de uitstroom uit de dollar. Markten zouden een geleidelijke uitstroom uit en de daarmee samenhangende waardevermindering van de dollar zeer weten te waarderen. Zo niet, dan leer de echo uit 1987 dat een crash zeer wel mogelijk is.


   

  TWEETS