NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Kan Big Farma de draai naar de digitale toekomst maken?

  • 3/30/2017

  Kan Big Farma de draai naar de digitale toekomst maken?

  Farma.png

   

  Geen enkele sector van de economie ontkomt aan de digitale revolutie. Dat geldt ook voor de sector farmacie. In 2013 bedroegen de investeringen in digital health $ 2,9 miljard, een jaar later was dit bedrag al opgelopen naar $ 6,5 miljard. Digital health is daarmee een onomkeerbaar proces geworden dat eerder versnelt dan vertraagt. Farmaceutische bedrijven die in deze digitale revolutie willen overleven, zullen hun hun bedrijfsstructuur, maar ook hun bedrijfsfilosofie moeten aanpassen.

  Die aanpassing is des te harder nodig, omdat de digitale revolutie niet alleen de farmaceutische industrie treft, maar ook alle stakeholders. Zo is de rol van de consument aan het veranderen. Die is niet langer die van de passieve ontvanger van medicijnen en behandelingen. Dankzij de technologische vooruitgang zijn consumenten in staat een veel actievere rol te spelen. Ze raken steeds beter geïnformeerd over hun eigen gezondheid en zullen steeds vaker met eigen gefundeerde suggesties voor de gewenste behandeling komen. Farmaceutische bedrijven zullen moeten inspelen op deze veranderende opstelling van de consument/patiënt. Een veranderende opstelling van de consument/patiënt vraagt om een veranderende rol van de arts. Een meer zelfbewuste gezondheidsconsument vraagt om een art die meer tijd besteedt aan zijn patiënt en minder aan het maken van diagnoses. Tegelijkertijd groeit de hoeveelheid data die hij/zij op zijn bureau krijgt. De verwachting is, dat bijvoorbeeld de zogeheten wearable devices artsen de komende jaren op een constante stroom van serieuze data gaan vergasten. Die datastroom kan naar the Cloud, waar allerlei stakeholders, zoals de patiënt zelf, maar ook bijvoorbeeld zorgaanbieders ze kunnen inzien en analyseren.

  Meer lezen: http://www.ercapital.nl/article/Kan-Big-Farma-de-draai-naar-de-digitale-toekomst-m.html


   

  TWEETS