NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Lage olieprijzen zijn noodlottig voor het klimaat

  • 12/8/2015

  boven.png

  06-12-2015, Jaargang 2, Editie 49

  Lage olieprijzen zijn noodlottig voor het klimaat

  Olie 1.jpg

  Op het moment van schrijven vergadert OPEC in Wenen over de vraag of de huidige strategie overeind blijft of dat het kartel de productie gaat verlagen. Een meerderheid van analisten denkt dat de huidige strategie van zoveel mogelijk produceren om marktaandeel te winnen overeind blijft. Door de strategie van ongebreidelde productie is de prijs in een jaar tijd ongeveer gehalveerd. De huidige prijs ligt ongeveer 17% onder het gemiddelde niveau sinds 1970. Terwijl de OPEC in Wenen vergadert, probeert de wereld in Parijs iets van een klimaatbeleid in elkaar te timmeren.

  Voor zowel OPEC als Parijs is het van groot belang of die lage prijs en overvloed aan olie structureel of tijdelijk zijn. Bij BP Group denken ze dat de overvloed en lage prijzen wel eens structureel kan blijken (low for longer). De absolute gamechanger is de onstuimige groei van de schalie-industrie in de Verenigde Staten sinds 2010. Daar pompen ze nu enkele miljoenen vaten olie per dag omhoog en die winning is al rendabel bij een prijs van $ 50 - $ 60 per vat. In 2014 groeide de productie tweemaal zo snel als de vraag! De lage prijs is daarmee een uitvloeisel van het aanbod!

   Olie 4.png

  Een mooi aspect van de winning van schalieolie is ook, dat heel veel kosten variabel zijn. Daarmee is het aanbod heel gevoelig voor prijsontwikkelingen. Conventionele oliewinning is veel minder prijsgevoelig door het hoge niveau van de vaste kosten. Dankzij die hogere elasticiteit in het aanbod kunnen prijzen ook gemakkelijker stabiliseren. Daar speelt echter een potentieel verstorende factor. De schalie-industrie is gebouwd op krediet en daarmee zit er aan het aanbod een stevige financiële component geklonken. Dat kan destabiliserend werken.

  Een ander aspect aan het grote aanbod op de Amerikaanse markt is de grote marktverschuiving die gaande is. China en India gaan de rol van de VS overnemen als grote olie-importeurs. Het is niet ondenkbaar dat deze twee Aziatische reuzen de komende twee decennia 60% van de groei in de vraag voor hun rekening zullen nemen. 

  Olie 5.png

  Een consequentie van het veranderende olielandschap is wel dat de Verenigde Staten gaandeweg hun belangstelling voor het Midden Oosten gaan verliezen. Die van China en India zal alleen maar groeien. Wat de geopolitieke gevolgen van die veranderingen zijn, laat zich moeilijk raden. Het is wel iets waar Europa zich tijdig over moet beraden. Tot nu garanderen de Verenigde Staten een onbelemmerde toestroom van olie.

  Wat zijn de implicaties voor het milieu als de prijs van olie nog heel lang op dit niveau blijf? Volgens BP is dit immers het meest waarschijnlijk scenario voor de komende decennia. Deze maatschappij wijst erop, dat ook los van de schalierevolutie de voorraden aan winbare olie alleen maar zijn toegenomen. Als de wereld ongeremd in staat blijft om olie en gas te verbranden, dan zal de CO2 uitstoot niet te stoppen zijn. Daarmee is de doelstelling van een temperatuurstijging van ‘slechts’ 2 graden nu al onhaalbaar of er moeten op korte termijn grote technologische doorbraken komen.

  Daar ziet het er momenteel niet naar uit en dus moet de politiek voor een doorbraak gaan zorgen. Maar van hen mogen we zeker geen wonderen verwachten. Volgens het Internationaal Energie Agentschap subsidieerden overheden in 2014 het aanbod en gebruik van olie met een bedrag van $ 493 miljard. Het ware beter als die subsidies op een nuttigere manier werden aangewend. Dankzij de lage prijzen is het nu gemakkelijker om het gebruik van fossiele brandstof te belasten. Dat zou de gebruiker aanzetten om zorgvuldiger en zuiniger met fossiele brandstoffen om te springen. De opbrengst van deze (belasting)maatregelen zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om de belasting op arbeid te verlagen. Voorlopig is er echter niets dat erop wijst dat overheden gaan breken met hun vastgeroeste beleid. Of Parijs daar iets in gaat veranderen? Veel hoop hoeven we niet te koesteren!

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvliet Journaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  QE 2.png


   

  TWEETS