NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Onzekerheid is troef bij de oilmajors over de nabije toekomst

  • 3/22/2017

  Boven.png

   

  19-03-2017, Jaargang 4, Editie 11

  Beste lezer,

  OptieAcademy en Cor Wijtvliet organiseren samen op zaterdag 1 april een unieke Dividend Masterclass: kansen met dividendaandelen en opties. De dag vangt aan om 0.900 en eindigt om 16.00. Aansluitend is er een borrel. De locatie is de Golfclub Kromme Rijn in Bunnik. Er is plaats voor maximaal 20 personen. De kosten voor deze verder geheel verzorgde dag bedragen

  € 237.

  Voor meer informatie over de invulling van deze dag en voor de inschrijving verwijs ik u naar: http://beurshalte.nl/blog/dividend-masterclass-kansen-met-dividend-aandelen-/.  

    

  Onzekerheid is troef bij de oilmajors over de nabije toekomst

  Oilmajors.jpg

  Alweer een reeks van jaren wordt er binnen en buiten de energiesector gediscussieerd over de vraag of de vraag naar olie gaat pieken en of zulks op korte termijn gaat gebeuren of niet. De discussie lijkt oeverloos en de vraag naar olie lijkt alleen maar te  stijgen. In 2006 bedroeg de vraag 84,5 miljoen vaten per dag en tien jaar later waren er dat 96,6 miljoen.

  Bij Shell denken ze echter dat die stijging van de vraag nog maar van korte duur zal zijn. Ergens aan het einde van het volgend decennium zal de vraag naar olie pieken om vervolgens te gaan dalen. Shell wordt in die visie bijgevallen door bijvoorbeeld Statoil. Een  gezaghebbende partij als het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is nadrukkelijk van mening dat de vraag naar olie zeker tot 2040 zal blijven stijgen. Alleen als overheden echt stappen gaan nemen tegen global warming is er een kans dat de vraag al eerder gaat dalen.

  Voor een bedrijf als Chevron is het duidelijk, dat de disussie over ‘Peak Oil Demand’ het karakter heeft van wishfull Thinking. Daar voorzien ze op korte of middelllange termijn geen einde aan de stijging in de vraag. Dat wil weer niet zeggen dat de oilmajors op hun lauweren kunnen rusten, zo denken ze bij BP. Alleen al de mogelijkheid dat er zoiets als een Peak Oil Demand mogelijk is, moet de sector activeren om efficienter te worden. Althans zo denken ze bij BP Group. De mogelijkheid van Peak Oil Demand voegt zich in een een rijtje van grote uitdagingen voor de komende jaren. BP wijst daarbij op het groeiend belang van de schalieolie in de VS, de alsmaar dalende kosten voor renewable energy en het mogelijke overheidsbeleid inzake klimaatverandering. Dat zijn evenzo veel trends die de positie van de oilmajors kunnnen ondergraven. Het zou dom en kortzichtig zijn om die (mogelijke) ontwikkelingen te negeren.

  Oilmajors 1.png

  Zo bezien is er alles voor te zeggen om efficienter te worden. Daar komt nog het argument van de prijs bij. De IEA baseert zijn voorspellingen op en stijging van de olieprijs naar $ 100 per vat in de loop van het volgend decennium. Natuurlijk zal de vraag te lijden hebben onder de grootschalige introductie van de electrische auto. Het dieselgebruik van het wegtransport en de vraag van de petrochemische industrie zal die vraaguitval royaal compenseren.

  Een te sterke prijsstijging zou echter wel eens verkeerd kunnnen uitpakken voor de sector. Het zou bijvoorbeeld een extra motivatie voor de olieconsument kunnnen zijn om toch maar voor een electrisch vervoermiddel te kiezen of voor een alternatieve brandstof. Het huidig prijsniveau is misschien wel de beste garantie voor het op peil blijven van de vraag. Dat gaat echter wel ten koste van de winstmarges en zet druk op de kasstromen. De oplossing voor dit dilemma is dat bedrijven zich proberen te wapenen zowel tegen de mogelijkheid van Peak Oil Demand als tegen de gevolgen van aanhoudend lage prijzen. Centraal daarbij staat het opschudden van de huidige portfolio. Shell heeft daarom besloten zijn Canadese teerzanden van de hand te doen. De investeringen zijn hoog en de rendementen relatief laag. BP wedt evenals Shell op een mooie toekomst met gas, terwijl een bedrijf als Total investeert in renewables!

  Het doel van het opschudden van de portfolio is om de productiekosten fundamenteel te verlagen om zo een concurrentievoordeel te behalen. Als we de verhalen mogen geloven, boeken de oilmajors daarin goede voortgang. Het Italiaanse Eni claimt dat de productiekosten per vat bij nieuwe projecten nog slechts $ 30 of minder bedragen. De claim is eveneens dat die kostendalingen structureel van karakter zijn.

  Oilmajors 2.png

  De inspanningen van de Oilmajors zijn erop gericht om ook in magere tijden te kunnen overleven. Maar stel dat het IEA gelijk heeft en de prijzen stijgen over 10 jaar naar pakweg $100 per vat, dan zullen de oilmajors dubbel en dwars beloond worden voor hun huidige zuinigheid. Die gedachte alleen al moet de belegger met een lange termijnvisie een glimlach om de mond bezorgen!

   

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

   - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onder.png

      

  TWEETS