NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Wedden op Europa

  • 11/4/2014

  Boven.png

  03-11-2014 Editie 43

   

   

  Wedden op Europa

  Financiële markten kennen zo hun wetmatigheden. Een ervan is, dat het zeer aantrekkelijk kan zijn om tegendraads te denken wanneer er stevige consensus bestaat over de richting van de markt. Al meer dan zes maanden overheerst op de markten het gevoel, dat het met de Verenigde Staten wel goed zal gaan, maar niet met Europa. De consequentie is, dat aandelen in de VS het sinds 2009 69% beter hebben gedaan dan de Europese.

  Voor sommige beleggers kunnen die feiten aanleiding zijn om hun kaarten op Europa te gaan zetten en niet langer op de VS. Die beleggers moeten zich daarbij wel twee zaken goed voor ogen houden. De consensus is zo sterk, omdat vooral de periferie in de eurozone nog steeds verre van hersteld is. In de tweede plaats kan de consensus veel langer aanhouden dan de feiten rechtvaardigen. Met die wetenschap in het achterhoofd is er een overtuigende casus te maken om toch te kiezen voor Europa. Onderzoek toont aan, dat large caps in de VS een k/w hebben van 26,3X. Die waardering is veel hoger dan hun historisch gemiddelde van 15,9X. Daarbij vergeleken zijn de waarderingen voor large caps van de belangrijkste landen in de eurozone veel lager. Duitsland kent een waardering van 16,4X, Frankrijk 14,3X, Italië 9,9X en Spanje 12X. Die waarderingen liggen bovendien nog onder de historische gemiddeldes.

  Het enorme verschil in waarderingen is alleen maar te verklaren als je gelooft, dat de Verenigde Staten boomen, terwijl Europa wel in een nieuwe recessie moet wegglijden. Maar dan nog! De winstgevendheid van de Europese corporates ligt nog steeds 25% onder het niveau van voor de crisis, terwijl die van de Amerikaanse corporates 50% boven het niveau liggen van voor de crisis. Dat kan niet eindeloos doorgaan.

  Ook al heeft de eurozone bijzonder slecht gepresteerd als het om bestrijding van de crisis gaat, het begint er nu toch echt op te lijken, dat de crisis an sich voorbij is. De paniekstemming op de beurzen is daar misschien het beste bewijs van. Ook al schoot de Griekse rente weer omhoog, die van Spanje, Italië en Portugal deden dat niet. De obligatiemarkten hebben blijkbaar geconcludeerd dat de kans op een default van die landen minimaal is.

  Ergo, hoewel de Europese nog lang niet allemaal overwonnen zijn, moeten beleggers pogen daar langs te kijken. Hoewel de omzetontwikkeling zeer te wensen overlaat, lijkt Corporate Europese aan de vooravond van een echt herstel te zaan. Winstmarges zijn uitermate dun voor de meeste Spaanse bedrijven en nog mijlenver verwijderd van die van voor de crisis. Dat betekent wel, dat er niet eens zoveel voor nodig is om die winstgevendheid sterk te verbeteren. Het dal is immers diep! En er zijn concrete aanwijzingen, dat het herstel van omzet en winst er echt aan zit te komen. Amerikaanse bedrijven als Coca Cola, Apple en McDonalds noteerden bij de presentatie over het derde kwartaal, dat de omzet in de eurozone harder groeide dan in de VS. Dat wijst op een begin van herstel.

  Het kan voor beleggers geen kwaad om bij hun kritische beschouwingen over de eurozone De Verenigde Staten niet buiten beschouwing te laten. De paniek op de financiële markten in het midden van oktober vertaalde zich in een run op schatkistpapier. De directe aanleiding voor de vlucht was een tegenvallend retailcijfer. Er leeft derhalve veel onzekerheid en angst over de kracht van het herstel. Een ander risico is, dat de Verenigde Staten wellicht iets te snel gaan groeien, waardoor de inflatie eindelijk zijn kans zou kunnen krijgen. Dat zal zich dan beslist vertalen in een hogere rente. Dat maakt voor veel beleggers aandelen onaantrekkelijker. In Europa speelt ondertussen nog steeds een vorm van monetaire verruiming. Dat spreekt beleggers erg aan en aandelenkoersen zouden profiteren. En dan tenslotte. Ongeveer 16% van de Amerikaanse export gaat richting de eurozone. Dat is een niet onaanzienlijk percentage. Als Europa opnieuw in een crisis wegzakt, dan zal de Amerikaanse economie daaronder te lijden hebben. Anderzijds is het beslist waar, dat een sterk groeiende VS Europa versneld uit de misère kunnen trekken!

  Hoe je het ook bekijkt, voor beleggers met geduld lijkt nu het moment aangebroken om een deel van hun aandelenportefeuille Europees te maken. Met een beetje geluk gaan Europese aandelen op de niet al te lange termijn beter doen dan hun Amerikaanse tegenhanger! Zeker weten doe je het natuurlijk nooit! Daarvoor zijn markten te volatiel!

   

  Cor Wijtvliet

   

  BELANGRIJK:

   

  - Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
  - Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
  - U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
  - Ontvangt u het Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png

  Cor Wijtvliet is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties.

   Informatie en boekingen: info@corwijtvliet.nl - t. 0416-854416 m. 06-11918878

   


   


   


   

  TWEETS